ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

           IMG_25590401_095229                   IMG_25590401_095500

การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม

_DSC4519
นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ