พนักงานราชการบรรจุใหม่ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 1

rfd3 rfd2 rfd1rfd5rfd4rfd7rfd8rfd12rfd16rfd14rfd13rfd11rfd9rfd10rfd15

พนักงานราชการบรรจุใหม่ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคารกริต สามะพุทธิ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เพชรบุรี) และศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม โดยการฝึกอบรมมีพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมป่าไม้เข้าร่วมจำนวน 80 คน

กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2559 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ

  • สิทธิและประโยชน์ที่สามาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
  • กิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ “ความสัมพันธ์สร้างความสุขเสริมพลังในการทำงาน”

กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ

  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2559

  • ศึกษาดูงานการสร้างบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือยจำชั่วคราวเขาหินกลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม 2559

  • กิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกอบรม กิจกรรมการสร้างวินัย และกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เพชรบุรี)

กิจกรรมวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  • ศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.