» ศึกษา วิจัย วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน         » บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน         » พัฒนาเทคนิคและกำหนดรูปแบบการจัดการ ป่าไม้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนต่อกรมป่าไม้         » พัฒนาทางด้านเทคนิคทางด้านป่าไม้ที่ เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ป่าในเมือง ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน         » เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริหารวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ         » ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไ้ด้ัรับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ปฏิทิน

มิถุนายน 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

icon การทำกระบอง (4.57 MB)
icon การทำลูกชิด (2.31 MB)
icon การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง (1.7 MB)
icon ข้าวหลามหม้อข้าวหม้อแกงลิง (2.7 MB)
icon ดอกไม้ประดิษฐ์จากปอเต่าไห้ (5.32 MB)
icon ธนาคารน้ำ (3.1 MB)
icon น้ำถุ้ง (1.59 MB)
icon เนียมหอมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (6.17 MB)
icon เสื่อกก (3.73 MB)
icon การทำกระติบข้าวจากผิวไม้ไผ่ (2.61 MB)
icon ทานาคา (3.15 MB)
icon ยาต้มสมุนไพร (4.49 MB)
icon หญ้าฮังกา หรือ หญ้ารังกา (กกเล็ก) (1.52 MB)
icon ไม้กวาดเสี้ยนตาล (7.84 MB)
icon การใช้ประโยชน์จากเร่วหอม (3.65 MB)
icon ลูกประคบสมุนไพรสูตรตาแดง (1.48 MB)
icon ว่านขันหมากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (3.64 MB)
icon ประโยชน์จากน้ำมันยางนา (7.95 MB)
icon การย้อมผ้าฝ้ายจากเมล็ดคำแสด (1.69 MB)
icon กลุ่มจักรสานลานทอง (3.17 MB)
icon หมาน้อยลอยแก้ว (960.64 kB)
icon ชากฤษณา (4.83 MB)
icon ชุมชนกระเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง (2.38 MB)
icon หัตถกรรมจักสานกระจูด (1.11 MB)
icon ตะกร้าชำยางพารา (2.07 MB)
icon ผักอีนูน ผักเศรษฐกิจจากป่าชุมชน (1.07 MB)
icon การย้อมสีผ้าจากเปลือกไม้ (1.57 MB)
icon ธุปหอมอันพัน (936.29 kB)
icon เมี่ยงภูมิปัญญาของคนห้วยน่าน (1.43 MB)
icon ขนมปรง (978.95 kB)
icon การจัดทำหน่อไม้อัดถุง (2.26 MB)
icon การใช้ประโยชน์จากป่าเป็นพืชสมุนไพร 7 ชนิด (190.28 kB)
icon ย่ำขาง (143.07 kB)
icon การสานกระติบข้าวจากต้นคล้า (2.4 MB)
icon ประดิษฐ์กรรมจากใบไม้และกระดาษ (การทำดอกไม้จันทน์) (938.52 kB)
icon หัตกรรมพื้นบ้านจากเครือซูด (1.85 MB)
icon ภูมิปัญญาสมุนไพรกับปเวณีดำหัวปีใหม่เมือง(ส้มป่อย,ขมิ้นชัน,คำฝอย,สารภี) (942.34 kB)
 
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 61 กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0 2561 4292 - 3 ต่อ 5522, 5643, 5644, 5645