» ศึกษา วิจัย วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน         » บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน         » พัฒนาเทคนิคและกำหนดรูปแบบการจัดการ ป่าไม้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนต่อกรมป่าไม้         » พัฒนาทางด้านเทคนิคทางด้านป่าไม้ที่ เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ป่าในเมือง ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน         » เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริหารวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ         » ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไ้ด้ัรับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ปฏิทิน

ตุลาคม 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
หรือ สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-Book ได้
ที่นี่

---------------------------------------------------


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-Book ได้
icon ที่นี่ (15.79 MB)

.

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน

icon สรุปการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน (92.88 kB)

โครงการสำคัญ

News image

Unit School โครงการ ถ่ายทอด เรียนรู้ ภายในหน่วยงาน

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการสร้างสังคมการเรียนรู้ สร้างการศึกษาและสร้างสรรค์ความรู้ ตามพระบรมราโชวาท รัชการที่ 9...

โครงการที่สำคัญ | อังคาร, 19 มิถุนายน 2018

READMORE
News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)...

โครงการที่สำคัญ | อังคาร, 30 มกราคม 2018

READMORE
News image

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา"กล้ายิ้ม"ฯ

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา “กล้ายิ้ม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554...

โครงการที่สำคัญ | อังคาร, 18 มิถุนายน 2013

READMORE
-
+
7

การฝึกอบรม

News image

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมฯ

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม วีดีโอการเรียนการสอน

ฝึกอบรม | พุธ, 18 ธันวาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรมสร้างป่าพัฒนาเมือง ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน รับผิดชอบโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 ...

ฝึกอบรม | อังคาร, 30 กรกฏาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรม วนเกษตร กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ศูนย์ส่งเสริมฯที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จั...

ฝึกอบรม | อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรม วนเกษตร โครงการสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร "วนเกษตร" ภายใต้กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ บ้านลำภู หมู่ 4 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556                          ...

ฝึกอบรม | ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013

READMORE
-
+
7

การติดตามผลการดำเนินงาน

News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)

การติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่  ๑๓ -๑๖  พฤษภาคม ...

ติดตามผล

READMORE
News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี))

การติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ...

ติดตามผล

READMORE