» ศึกษา วิจัย วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน         » บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน         » พัฒนาเทคนิคและกำหนดรูปแบบการจัดการ ป่าไม้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนต่อกรมป่าไม้         » พัฒนาทางด้านเทคนิคทางด้านป่าไม้ที่ เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ป่าในเมือง ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน         » เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริหารวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ         » ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไ้ด้ัรับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

โครงการสำคัญ

News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)...

โครงการที่สำคัญ | อังคาร, 30 มกราคม 2018

READMORE
News image

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา"กล้ายิ้ม"ฯ

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา “กล้ายิ้ม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554...

โครงการที่สำคัญ | อังคาร, 18 มิถุนายน 2013

READMORE
-
+
7

ข่าวประชาสัมพันธ์

           

ผู้สนใจสามารถขอรับคู่มือฯ ได้ที่
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
โทร. 0 2561 4292
3 ต่อ 5522, 5643
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับคู่มือได้ทาง
เว็บไซต์
www.forest.go.th/community_development [
แบบฟอร์มขอรับคู่มือ]

หมายเหตุ : ขอรับคู่มือได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
 

การฝึกอบรม

News image

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมฯ

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม วีดีโอการเรียนการสอน

ฝึกอบรม | พุธ, 18 ธันวาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรมสร้างป่าพัฒนาเมือง ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน รับผิดชอบโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 ...

ฝึกอบรม | อังคาร, 30 กรกฏาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรม วนเกษตร กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ศูนย์ส่งเสริมฯที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จั...

ฝึกอบรม | อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรม วนเกษตร โครงการสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร "วนเกษตร" ภายใต้กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ บ้านลำภู หมู่ 4 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556                          ...

ฝึกอบรม | ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013

READMORE
-
+
7

การติดตามผลการดำเนินงาน

News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)

การติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่  ๑๓ -๑๖  พฤษภาคม ...

ติดตามผล

READMORE
News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี))

การติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ...

ติดตามผล

READMORE
News image

การให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

การให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 ...

ติดตามผล

READMORE
News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง)

ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 ...

ติดตามผล

READMORE
News image

การติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเรื่อง e-GP ณ ศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน

การติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์...

ติดตามผล

READMORE
-
+
7
community_development


ดาวน์โหลดรายชื่อสมุนไพรได้ที่นี่
เครือหมาน้อย
ปลาไหลเผือก
พญามือเหล็ก
ย่านาง
ว่านตูบหมูบ