» ศึกษา วิจัย วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน         » บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน         » พัฒนาเทคนิคและกำหนดรูปแบบการจัดการ ป่าไม้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนต่อกรมป่าไม้         » พัฒนาทางด้านเทคนิคทางด้านป่าไม้ที่ เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ป่าในเมือง ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน         » เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริหารวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ         » ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไ้ด้ัรับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ปฏิทิน

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผล
โครงการถ่ายทอด เรียนรู้ ภายในหน่วยงาน "Unit School"
สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


--------------------------------------------------------
หนังสือ "สร้างปอดใหม่ หัวใจสีเขียว" ฉบับปรับปรุง
สามารถขอรับได้ที่ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


--------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------หนังสือ "รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา
การกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม"
สามารถขอรับได้ที่ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


--------------------------------------------------------

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน

icon สรุปการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน (92.88 kB)

โครงการสำคัญ

News image

Unit School โครงการ ถ่ายทอด เรียนรู้ ภายในหน่วยงาน

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการสร้างสังคมการเรียนรู้ สร้างการศึกษาและสร้างสรรค์ความรู้ ตามพระบรมราโชวาท รัชการที่ 9...

โครงการที่สำคัญ | Tuesday, 19 June 2018

READMORE
News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)...

โครงการที่สำคัญ | Tuesday, 30 January 2018

READMORE
News image

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา"กล้ายิ้ม"ฯ

โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา “กล้ายิ้ม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554...

โครงการที่สำคัญ | Tuesday, 18 June 2013

READMORE
-
+
7

การฝึกอบรม

News image

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมฯ

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม วีดีโอการเรียนการสอน

ฝึกอบรม | Wednesday, 18 December 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรมสร้างป่าพัฒนาเมือง ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน รับผิดชอบโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 ...

ฝึกอบรม | Tuesday, 30 July 2013

READMORE
News image

โครงการฝึกอบรม วนเกษตร กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ศูนย์ส่งเสริมฯที่ 4 (ศรีสะเกษ)

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จั...

ฝึกอบรม | Tuesday, 16 July 2013

READMORE