ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)


 

 

 ข่าววันนี้ 

*****************

           

        ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) จัดทำโครงการถ่ายทอด เรียนรู้ ภายในหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำใบสำคัญเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/QNxmj <<< 

*****************

      ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
          สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่ จดหมายข่าวสำนักจัดการป่าชุมชน (one page) >>> https://qrgo.page.link/atgnZ <<<
และท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่
>>> https://qrgo.page.link/D84gq <<<

*****************

 

บุคลากร

นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

นายนัฐพงษ์ วังนันไชย

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวน้ำเย็น แสงวงษ์
นักวิชาการเผยแพร่
นายเอกพบ โยธา

นักวิชาการเผยแพร่

นางอรทัย ชื่นจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายชาลี นภาประสาทพร

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางอยู่ แซ่ลี

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวชญาดา รุ่งศักดิ์รักวนา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายธนากร บุญเฉลิม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายชัย สีทาดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นางไสว ศรีใส

คนงานเพาะชำ