สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน


วันที่ 30 มกราคม 2561

🍀ผอ.สจช. มอบหมาย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผอ. ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รักษาการ ชช. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน

🍀ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท

🍀ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้

    ฐานที่ 1 วัฏจักรน้ำ

    ฐานที่ 2 ป่าไม้เมืองไทย

    ฐานที่ 3 ป่าชุมชน

    ฐานที่ 4 ไฟป่า

🍀นโยบายด้านป่าชุมชนของนายกรัฐมนตรี การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

🍀นโยบายด้านป่าชุมชนของ รมว.ทส. การเร่งรัดขยายการจัดตั้งป่าชุมชน และเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชน

🍀การจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้

🍀ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

🍀ตอบข้อซักถามในการทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของชุมชน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *