“เครือข่ายองค์กร รสทป. กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน”


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

⚛️ผอ.สจช. มอบหมายให้ นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “เครือข่ายองค์กร รสทป. กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน” ตามโครงการวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

⚛️ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและทุกสาขา จำนวน 92 คน

⚛️เนื้อหาประกอบด้วย

▪️ความเป็นมาการดำเนินงานป่าชุมชน

▪️ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

▪️การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

▪️การจัดตั้งและต่ออายุโครงการป่าชุมชน

▪️ตัวอย่างป่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

▪️ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

▪️สาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *