สำนักงบประมาณตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมป่าไม้


วันที่ 19 ตุลาคม 2561

♻ผอ.สจช. มอบหมายให้ นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของสำนักจัดการป่าชุมชน ต่อคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในการตรวจติดตามงานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

♻ผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดงาน ประกอบด้วย

– นายอภิชาติ รัตนราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ พร้อมคณะ

– นายผจญ สิทธิกัน ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

– นางสาวปัทมา เลาเก็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

– นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

– นายชวลิต ศุภสาร หน.ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลกระบวนการส่งเสริมงานด้านป่าชุมชน การบริหารจัดการป่าชุมชน รวมทั้งผลการดำเนินงานของสำนักจัดการป่าชุมชน

ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

♻จากนั้นนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเดินทางไปยังป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูงานการบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งนำเสนอโดยนายจรูญ สุนันทศิลป์ ประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก และคณะกรรมการป่าชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นผู้ให้ข้อมูล

♻นำคณะเข้าศึกษาสภาพป่าชุมชนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ การป้องกันดูแลรักษาป่า การป้องกันไฟป่า การเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาป่าตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีบวชป่า พิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ

♻เยี่ยมชมนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น เมนูป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *