การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรัง


วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561
📚การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
📚พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ และนายประลอง ดำรงค์ไทย ผต.ทส. เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจากภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
📚การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามแนวทาง คทช./การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของส่วนราชการ
– กลุ่มที่ 2 ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างกติกาป่าชุมชน
– กลุ่มที่ 3 การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
– กลุ่มที่ 4 การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– กลุ่มที่ 5 โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม
📚กลุ่มที่ 2
“ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง กติกาป่าชุมชน”
– มุมมองของชุมชนต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
– ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน
ตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
โดยผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอข้อมูล การบริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
📚โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) ให้เกียรติร่วมรับฟังผลการระดมความคิดเห็นของทุกกลุ่ม
📚จากนั้น ท่าน รมว.ทส. ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 5 แห่ง
1. ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร หมู่ 10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล หมู่ 1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
3. ป่าชุมชนบ้านไร่ออก หมู่ 5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
4. ป่าชุมชนบ้านโคกพลา หมู่ 4 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5. ป่าชุมชนบ้านทุ่งครก หมู่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *