ประชุม Video Conference


วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุม video conference

เรื่องแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมกับ ส่วนจัดการป่าชุมชน และจนท.ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก

🔆 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) เป็นประธานในการประชุม

🔆 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ผอ.ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ผอ.ส่วนอำนวยการ หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก

🔆 โดยมีการพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

เรื่องที่ 1 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2561

เรื่องที่ 2 แนวทางในการเร่งรัดจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 4700 หมู่บ้าน ในปี 2561

เรื่องที่ 3 การจัดทำข้อมูลโครงการป่าชุมชนในพื้นที่เตรียมมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ 25%

และพื้นที่อุทยานเตรียมการกับโครงการป่าชุมชนสซ้อนทับกันเรื่องที่ 4 ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

ณ ห้องประชุม สน.แผนงานและสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลด เอกสารวาระการประชุม ที่นี่!!

ดาวน์โหลด แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ
ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ได้ที่นี่!!

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดตั้งป่าชุมชนในปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่!!

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการป่าชุมชน
ที่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ ให้กรมอุทยานฯ
เพื่อกำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ 25
%
และกรณีพื้นที่โครงการป่าชุมชน
กับพื้นที่อุทยานเตรียมการซ้อนทับกัน
ได้ที่นี่!!

 

  

  

  

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *