โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ. บริเวณพื้นที่ป่า เขาอ่างใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่จำนวน 4-0-88 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูก คือต้นประดู่ป่า จำนวน 800 ต้น โดยมีนายไฟศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 300 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำนักฯ ได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ https:/plant.forest.go.th