ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักจักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)


วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักจักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔