เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกดำเนินงานร่วมกับพระสงฆ์ปลูกป่าตามกิจกรรม “โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดเขาพระบาท จังหวัดระยอง


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกดำเนินงานร่วมกับพระสงฆ์ปลูกป่าตามกิจกรรม “โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดเขาพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง