สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกป่าและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 1,000 ต้น


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกป่าและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมในไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 1,000 ต้น