สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ และนายสุชิน มีฐานะ ทำการเดินลาดตระเวนตรวจตราป้องปรามและป้องกันการบุกรุกพื้นที่


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ และนายสุชิน มีฐานะ ทำการเดินลาดตระเวนตรวจตราป้องปรามและป้องกันการบุกรุกพื้นที่