หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แแปลง เนื้อที่ 24-0-11 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้