สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่นายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ดำเนินการติดตั้งพะบรมฉายาลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่นายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ดำเนินการติดตั้งพะบรมฉายาลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวโลกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา