ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากศ จำนวน ๓ เครื่อง


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔