ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๗๕๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔