ข่าวสาร


สนธิกำลังดับไฟป่า

     วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิชาติ ใจสมิง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ได้สั่งการให้ศูนย์ป่าไม้เชียงราย จัดสนธิกำลัง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าแม่จันหน่วย […]