แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2563


29/12/2563 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)