แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 พฤษภาคม 2563


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

      นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมกับพระอาจารย์วิบูลย์ ธมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37 ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยประชาชนจากหมู่บ้านเครือข่ายค […]