แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 ตุลาคม 2562


กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันนี้ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดงานโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 และกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณสวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางวัน […]