แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 กันยายน 2562


ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2  (เชียงราย) เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส […]