แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 กันยายน 2562


วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พะเยา/เชียงราย ร่วมโครงการ […]