แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2562


จัดนิทรรศการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกำพล สุวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จัดนิทรรศการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร […]