ไม่มีหมวดหมู่


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณครู นักเรียน โรงเรียนเรยีณาเชลี วิทยาลัย ร่วมกิจกรรม กรมป่าไม้ รวมใจทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมุ่งเน้นใช้ถุงผ้าแทนการใช้พลาสติก

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เ […]


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปทส ภ.จว.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอฮอด ร่วมกันตรวจยึดจับกุม ผู้ต้องหา 1 ราย ลักลอบขนย้ายไม้สักท่อนและไม้สักและไม้ประดู่แปรรูปปะปนมากับไม้เรือนเก่า จากท้องที่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปทส ภ.จว.เชียงใหม่ เจ้าห […]


วันนี้ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปทส ภ.จวก.เชียงใหม่ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่ริม ร่วมกันตรวจยึดไม้ยางนา ซึงถูกลักลอบตัด ท้องที่บ้านแม่ก๊ะเปียง (หย่อมบ้านก้วนเต่ารู) หมู่ที่ 8 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ต้น อายุกว่า 300 ปี มีความโต 3.80 เมตร สูง 29 เมตร ปริมาตร 33.500 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

วันนี้ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปทส ภ.จวก.เชียงใหม่ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่ริม ร่วมกันตรวจย […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ด้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตาม (มาตรา 25) จำนวน 24 แห่ง บริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ต.ค.2562 เวลา 09.30 น. นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ ,ผอ.ศปม.ชม. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิ […]


วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์กระทร […]