ไม่มีหมวดหมู่


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ 18 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย ผอ.สจก.,ผอ.ศปม.ชม.,ผอ.สปป.ที่ 3 ลป.,ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม โดยมี นายกฤตพล รซตเมธานนท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 ก.พ.2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย ผอ.สจก.,ผอ.ศปม.ชม.,ผอ.สปป.ที่ 3 ลป.,ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม ร่วมกับกรมการปกครองจัง […]


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ต้อนรับนายกมล นวลใย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักฯ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติราชการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ต้อนรับนายกมล นวลใย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักฯ เพื่อเป็นศิริมงคลใ […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง