ข่าวกิจกรรม


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทสจ.

วันนี้ (6 ต.ค. 58) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทสจ. เป็นการบูรณาการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุม สน.จท […]


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยาก […]


งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2558

สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้จัดงานมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน (ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจำ 5 คน) ขึ้นในวันที่ 28 ก.ย. 58 ณ สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)


เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 เวลา 07.00 น. ผอ.สน.จทป.ที่1 (ชม.) เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท


พิธีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา 1

เมื่อวันที่ 16ก.ย.58 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด ยุทธการทวงคืน ผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการ บังคับใช้กฎหมายต่อ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ปลูกยางพารา กรมป่าไ […]