ข่าวกิจกรรม


ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.), ผอ.ทสจ.ชม. , เจ้าหน้าที่ สบอ.16 , หน.หน่วยป้องกันฯในพื้นที่, ทหาร, ปกครอง, อปท , มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,ไ […]


เปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ม.3 และป่าชุ […]


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า

วันที่ 9  ต.ค.58 ผอ.สน.จทป ที่1(นายชูเกียรติ พงศ์ ศิริวรรณ) ผอ.ส่วนป้องกัน(นายสุพจน์ ทัศนานนท์)ได้ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า สน จทปที่1(เชียงใหม่) จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ ชม31(ส […]


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ตรวจเยี่ยม หน่วยฯ ชม.8 (ปากกว้าง)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่1  (เชียงใหม่) ได้ตรวจ เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำหน่วยฯ ชม.8(ปางกว้าง) พร้อมทั้งได้ให้โอวาท และแนะน […]