ข่าวกิจกรรม


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจัด […]


อธิบดีกรมป่าไม้ได้เดินทางมาตรวจราชการท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ได้เดินทางมาตรวจราชการท้อง […]


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้มอบเงินสมทบกองทุนป่าชุมชนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านต้นผึ้ง

วันที่. 27 ต.ค. เวลา 15.00น. ผ.อ.ชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผ.อ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)ได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้มอบเงินสมทบ […]


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 28ต.ค.58 เวลา10.00น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,สะลวง มณฑลทหารบกที่33 กองพันพัฒนาที่3 กองกำกับการ3ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเ […]