วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบเก็บหาของป่า (บุก) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)


วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.ผอ.สจป.ที่ 1 (ชม.) พร้อมด้วย รองผอ.กอ.รมน.ชม.,รองผอ.กอ.รมน.ลพ.,ผู้แทนทสจ.ชม.,ผู้แทนทสจ.ลพ.,ผู้แทนผอ.สบอ.ที่ 16 (ชม.),ผอ.ศปป.ที่ 3 (ภาคเหนือ),ผอ.สจก.,ผอ.ศปม.ชม.,ผอ.ศปม.ลพ.ผอ.สอก.,หน.นปพ.ในสังกัด สจป.ที่ 1(ชม.)และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Vidoeo conference เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบเก็บหาของป่า (บุก) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ กรณีพบ ข้อมูลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบขุดและค้าของป่า (บุก) โดยมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่จังหวัดตาก,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่ และลำพูน เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ณ ห้องประชุมสจป.ที่ 1 (ชม.) โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *