ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ติดต่อด่านป่าไม้

บัญชีที่ตั้งด่านป่าไม้ 20 ด่าน

พิกัดด่านป่าไม้ 20 ด่าน

ด่านป่าไม้ประเภท 1

1.ด่านป่าไม้เชียงราย

862/22 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร.052-021-075 คลิกภาพ>>>

พิกัด 19°54’28.4″N 99°50’28.6″E ด่านป่าไม้เชียงราย

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

2.ด่านป่าไม้น่าน

92 ถนนมหาวงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000

โทร. 054-774-045 คลิกภาพ>>>

พิกัด 18°46’34.3″N 100°46’40.2″E ด่านป่าไม้น่าน

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

3.ด่านป่าไม้ตาก

149/9 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 6300

โทร. 055-511-560 คลิกภาพ>>>

พิกัด 16°52’13.1″N 99°08’07.9″E ด่านป่าไม้ตาก

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

4.ด่านป่าไม้ท่าลี่

336 หมู่ที่ 2 ถนนท่าลี่-อาฮี ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โทร. 042-889-090 คลิกภาพ>>>

พิกัด 17°37’41.5″N 101°25’05.9″E ด่านป่าไม้ท่าลี่

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

5.ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์

229 หมู่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทร. 042-474-325 คลิกภาพ>>>

พิกัด 17°50’50.4″N 102°44’04.5″E ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

6.ด่านป่าไม้บึงกาฬ

93 หมู่ที่ 13 ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ 30800

โทร. 042-491-229 คลิกภาพ>>>

พิกัด 18°22’30.7″N 103°37’11.3″E ด่านป่าไม้บึงกาฬ

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

7.ด่านป่าไม้นครพนม

44/15 ซอยสุขาวดี ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 042-501-324 คลิกภาพ>>>

พิกัด 17°25’46.4″N 104°45’30.1″E ด่านป่าไม้นครพนม

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

8.ด่านป่าไม้มุกดาหาร

172 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทร 042-620713 คลิกภาพ>>>

พิกัด 16°38’07.0″N 104°42’22.2″E ด่านป่าไม้มุกดาหาร

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

9.ด่านป่าไม้ช่องเม็ก

409/356 ถนนเทศบาล 2 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทร 045-210387 คลิกภาพ>>>

พิกัด 15°07’54.3″N 105°27’38.8″E ด่านป่าไม้ช่องเม็ก

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

10.ด่านป่าไม้แหลมฉบัง

อาคารสถานีตำรวจภูธรตำบลแหลมฉบัง(เดิม) ท่าเรือแหลมฉบัง ซอยนิคมแหลมฉบัง 2  ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร 038-491246 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°04’33.8″N 100°54’22.3″E ด่านป่าไม้แหลมฉบัง

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

11.ด่านป่าไม้กาญจนบุรี

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

โทร 034-919508 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°55’17.5″N 99°04’45.9″E ด่านป่าไม้กาญจนบุรี

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

12.ด่านป่าไม้สมุทรปราการ

222/2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร 02-7017021 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°35’10.8″N 100°35’44.0″E ด่านป่าไม้สมุทรปราการ

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

13.ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

480 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร 032-611083 คลิกภาพ>>>

พิกัด 11°48’34.6″N 99°46’38.0″E ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

14.ด่านป่าไม้ระนอง

400/22 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทร 077-825137 คลิกภาพ>>>

พิกัด 09°58’29.0″N 98°38’42.5″E ด่านป่าไม้ระนอง

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

15.ด่านป่าไม้จะนะ

42 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โทร 074-260978 คลิกภาพ>>>

พิกัด 06°55’03.5″N 100°44’28.0″E ด่านป่าไม้จะนะ

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

16.ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก

56/2 ถนนทรายทอง 6 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120

โทร 073-611577 คลิกภาพ>>>

พิกัด 06°01’47.4″N 101°58’00.8″E ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

ด่านป่าไม้ประเภท 2 ด่านป่าไม้กรุงเทพ

17.สาขาบางเขน

61 กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 02-5794853 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°50’55.3″N 100°31’47.6″E ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

18.สาขาบางโพ

1128/13 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร 02-0403608 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°48’16.0″N 100°31’20.5″E ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางโพ

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

19.สาขาคลองเตย

กองพัสดุเก่า ชั้น 2 (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-6727173 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°42’31.1″N 100°33’55.7″E ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>

20.สาขาลาดกระบัง

33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร 02-7379544 คลิกภาพ>>>

พิกัด 13°44’35.6″N 100°45’44.3″E ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง

แผนที่ คลิก>>>

แผนที่สังเขป คลิก>>>

อัตรากำลัง คลิก>>>