ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545


ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2559 นายประยูร  สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ของเจ้าหน้าที่ ทสจ.และผู้ประกอบการกิจการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ จ.หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี