บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย


วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายประยูร สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ รวม 40 หน่วยงาน ตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

268970 268966