แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 มิถุนายน 2559


ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2559 นายประยูร  สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ของเจ้าหน้าที่ ทสจ.และผู้ประกอบการกิจการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ จ.หนองค […]


บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายประยูร สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ รวม 40 หน่วยงาน ตามโ […]