แจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์


เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ออกบูธแจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ร่วมงาน ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B