นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬ


เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบึงกาฬประมาณ 350 คน