ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  •     พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และอุทัยธานี