ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  •     พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่  สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต นราธิวาส และยะลา