ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคามกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และบึงกาฬ