ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา