ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

                              

รหัสป่า ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ กฏกระทรวงฉบับที่ ปี พ.ศ. ดาวน์โหลด หมายเหตุ
k1001  ป่าดอยอินทนนท์  103  2505  alt  
 k1001  ป่าดอยอินทนนท์  791  2521  alt  เพิกถอนทั้งหมด
 k1002  ป่าอินทขิล  166  2509  alt  
 k1003  ป่าแม่ริม  12  2507  alt  
 k1004  ป่าดอยสุเทพ  25  2507  alt  
 k1004  ป่าดอยสุเทพ  549  2516  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1004  ป่าดอยสุเทพ  755  2518  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1005  ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย  42  2508  alt  
 k1006  ป่าแม่ออน  51  2508   alt   
 k1007  ป่าแม่หาด  133  2509  alt  
 k1008  ป่าแม่แจ่ม  และป่าแม่ตื่น  189  2509  alt  
 k1009  ป่าจอมทอง  212  2510  alt  
 k1009  ป่าจอมทอง  793  2521  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1010  ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง  213  2510   alt   
 k1011  ป่าสันทราย  242  2510  alt  
 k1012  ป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน  243  2510  alt  
 k1013  ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง  368  2511  alt  
 k1014  ป่าขุนแม่ทา  418  2512  alt  
 k1015  ป่าขุนแม่กวง  455  2515   alt   
 k1015  ป่าขุนแม่กวง  1175  2529  alt  ยกเลิกกำหนดใหม่
 k1016  ป่าแม่งัด  471  2515  alt  
 k1017  ป่าแม่แตง  493  2515  alt  
 k1017  ป่าแม่แตง  924  2523  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1018  ป่าขุนแม่ลาย  494  2515  alt  
 k1019  ป่าท่าธาร  524  2516  alt  
 k1020  ป่าเชียงดาว  537  2516   alt   
 k1020  ป่าเชียงดาว  988  2525  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1021  ป่าสะเมิง  633  2516  alt  
 k1022  ป่าแม่หลักหมื่น  682  2517  alt  
 k1023  ป่าแม่แจ่ม  712  2517  alt  
 k1023  ป่าแม่แจ่ม  792  2521  alt  เพิกถอนบางส่วน
 k1024  ป่าอมก๋อย  771  2518  alt  
 k1025  ป่าแม่ขะจาน  1146  2528  alt  
 k1026  ป่าแม่สูน  1187  2529  alt