รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมป่าไม้ จังหวัดแพร่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้ ได้ต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า […]


สรม.ขอเชิญเที่ยวงานงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

#ขอเชิญเที่ยวงานงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วประ […]


งานแถลงข่าว มหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้การมีส่วนร่วมใน […]


โครงการอมรม การขอหนังสือรับรองไม้​ผลิตภัณฑ์​ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร​ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์​ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจรุ่นที่1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้พร้อม นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ​ นายธาดา​ สุวรรณ​วิมล​ ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้และนางสาวนงนุช​ แซ่เจีย​ ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าไม้ ได้กล่าวเปิดงานอบรมโครงการการขอหนังสือรับรองไม้ […]


การเตรียมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้​พร้อมนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุม การเตรียมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุ […]


ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป(Thai-EU FLEGT VPA)ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป(Thai-EU FLEGT VPA)ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประ […]


. 1

                                                                                      […]


การประชุมคณะกรรมการ Thai-EU FLEGT 1/2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม


#การประชุมแผนการจัดตั้งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมแผนการจัดตั้งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร  


#การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร