คลังเก็บผู้เขียน: anuchit

ประชุมทางเทคนิค(Technical Meeting) ระหว่างประเทศไทยและสถาบันป่าไม้ยุโรป ( European Forest Instiute ; EFI)

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

การอบรมหลักสูตร”การส่งเสริมการรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชยัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๑.๐๐น.น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประชุมหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ธรรมาภิบาลด้านป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมป่าไม้และ China National Forestry and Grassland Administration (NFGA) และ Chinese Academy of Forestry (CAF)

วันนี้ 24 มิย 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรองไม้เพื่อออกหนังสือรับรองไม้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

กรมป่าไม้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ Action by Producing and Consumer Countries to Regulate Timber Legality

วันที่19 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEG VPA) ครั้งที่ 4 /2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

“ปลดล็อก ไม้หวงห้าม”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

การเสวนาหัวข้อ” วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว(Global Warming VS Green Economy)”

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางกันตินันต์ ผิว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประชุมเพื่อหารือ เรื่องการดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-15. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น