การอบรมหลักสูตร”การส่งเสริมการรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชยัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

ผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๑.๐๐น.นางกันตินันท์ ผิ … Read moreผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ประชุมหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ธรรมาภิบาลด้านป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมป่าไม้และ China National Forestry and Grassland Administration (NFGA) และ Chinese Academy of Forestry (CAF)

วันนี้ 24 มิย 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ … Read moreประชุมหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ธรรมาภิบาลด้านป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมป่าไม้และ China National Forestry and Grassland Administration (NFGA) และ Chinese Academy of Forestry (CAF)

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรองไม้เพื่อออกหนังสือรับรองไม้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายประทีป ลิสกุลรั … Read moreแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรองไม้เพื่อออกหนังสือรับรองไม้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

กรมป่าไม้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ Action by Producing and Consumer Countries to Regulate Timber Legality

วันที่19 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นางกั … Read moreกรมป่าไม้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ Action by Producing and Consumer Countries to Regulate Timber Legality

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEG VPA) ครั้งที่ 4 /2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นางกั … Read moreการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEG VPA) ครั้งที่ 4 /2562

การเสวนาหัวข้อ” วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว(Global Warming VS Green Economy)”

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางกันตินันต์ ผิวสอาด ผู้อำนวยกา … Read moreการเสวนาหัวข้อ” วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว(Global Warming VS Green Economy)”

ประชุมเพื่อหารือ เรื่องการดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-15.00 น. นางกันติน … Read moreประชุมเพื่อหารือ เรื่องการดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกันตินันท์ ผิวส … Read moreการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป