การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้

การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.มัตสึริ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) และ   นายสยมภู ชำนาญกิจ (นักวิชาการป่าไม้) ได้ออกตรวจสอบถ่านไม้โกงกาง เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ณ บ.มัตสึริ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

Read moreการตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้

สำรวจข้อมูลพื้นฐานและการป้องกัน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานและการป้องกันสวนป่าพิบูลมังสาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Read moreสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการป้องกัน

ประชุมหารือ โครงการฝึกอบรม มอก.14062

ประชุมหารือ โครงการฝึกอบรม เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มอก.14062

Read moreประชุมหารือ โครงการฝึกอบรม มอก.14062

การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้

การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

Read moreการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้

การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออก

การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.เวลเนส ไลน์ โปรเจค (ไทยแลนด์) จำกัด

Read moreการตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออก