10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”
ไทยเชิญ 10 ประเทศอาเซียนประชุมแก้ปัญหาค้าไม้เถื่อน และหันมาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป (FLEGT) หวังใช้แก้ปัญหาความยากจน ดึงชุมชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจผ่านระบบแอพพลิเคชัน e-Tree

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ "ค้าไม้เถื่อน"ไทยเชิญ 10 ประเทศอาเซียนประชุมแก้ปัญหาค้าไม้เถื่อน และหันมาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป (FLEGT) หวังใช้แก้ปัญหาความยากจน ดึงชุมชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจผ่านระบบแอพพลิเคชัน e-Tree#ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก>>#รายการจับประเด็นข่าวร้อน #ช่อง5

โพสต์โดย สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

#ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก>>#รายการจับประเด็นข่าวร้อน #ช่อง5

 

 

Leave a Comment