แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: กรกฎาคม 2, 2563


# การยางแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนสวนยาง เพิ่มพืชทางเลือก สำหรับไม้ยืนต้นชนิดอื่น 3ประเภท (ไม้ผล ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูป ไม้ชนิดอื่นๆ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 253 หรือ กยท.จังหวัด/กยท.สาขา #การยางแห่งประเทศไทยRAOT

กยท. เปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนสวนยาง สนับสนุนทุน 16,000 บาท/ไร่ เพิ่ม “พืชทางเลือก” สำหรับ “ไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ” 3 ประเภท ไม้ผล ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูป ไม้ชนิดอื่นๆ ต้นยางเก่าหมดหน้ากรีด (อายุ 25 ปีขึ้นไป) ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางได้ผลน้อย ยื่นขอปลูกแทนกับ กยท.ตั้งแต่วันนี้ […]