แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2563


# วิธีการเก็บเมล็ดไม้คุณภาพดี

แม่ไม้ที่ดี ก็เป็นแหล่งเมล็ดไม้ได้ทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีแหล่งเมล็ดคุณภาพ คือ การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีลักษณะดี สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นแหล่งเมล็ดได้เช่นกัน โดยมีหลักการในการเก็บเมล็ด เพื่อให้ได้เมล็ดคุณภาพดี ดังนี้ 1 คัดเลือกลักษณะแม่ไม้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การใช้ประโยชน์เนื้อไม้ ต้องเลื […]


ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ ช่วยกันเชื้อโรค

ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ ช่วยกันเชื้อโรค =.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ.ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ สินค้าใหม่ของบริษัทในประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาถือเป็นสินค้าตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง.คุณสมบัติของพิเศษของถุงนี้ คือ เป็นฟิล์มที่สามารถละลายน้ำได้ เพียงนำถุงนี้ที่บรรจุผ้า […]