แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

ประกาศเนื่องจาก   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักรับรองการป่าไม้ ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากสัญญาณหมายเลขขัดข้องและอยู่ระหว่างการปรับปรุง

จึงขอแจ้งการติดต่อ  เบอร์บริการชั่วคราว

โทร 091-774-1212   ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

 

Leave a Comment