บรรยายระบบ e-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เป็นพิธีกรบรรยายระบบe-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ราย

 

 

Leave a Comment